Forum

Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii to wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw wyzwaniom współczesności, skierowana do samorządowców, ekspertów, przedstawicieli mediów i firm oferujących inteligentne usługi i produkty.

Nasilające się w całej Polsce procesy suburbanizacji sprawiają, że miasta i otaczające je gminy stają się, ściślej niż do tej pory, funkcjonalnie powiązane między sobą. Dotychczasowe dyskusje o innowacjach technologicznych w samorządzie, były jednak zbyt często skupione na kilku największych aglomeracjach. brakuje Jednocześnie forum, które dedykowane byłoby wyzwaniom technologicznym, jakie stoją przed mniejszymi ośrodkami miejskimi i sąsiadującymi z nimi gminami.

Wychodząc naprzeciw najbardziej istotnym zadaniom samorządu przygotowaliśmy projekt Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii. To dwudniowa konferencja, składająca się z jedenastu bloków tematycznych, skupiających w sobie największe wyzwania, stojące przed współczesnymi samorządami. Są nimi: spójność, społeczeństwo, zarządzanie, otwartość, bezpieczeństwo i ekologia.

Spójność

Społeczeństwo

Zarządzanie

Otwartość

Bezpieczeństwo

Ekologia

W każdym z paneli zaprezentujemy Państwu doświadczenia z całej Polski w projektowaniu, koordynowaniu i implementowaniu innowacyjnych rozwiązań w małych i dużych gminach, miastach i aglomeracjach. Przedstawimy dobre praktyki we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii dostępnych na polskim i europejskim rynku. Wskażemy zaproponujemy najefektywniejsze źródła finansowania nowych inwestycji. Forum jest jednocześnie połączone z prezentacją dostępnych na rynku rozwiązań w takich dziedzinach jak: płatności mobilne, systemy transportowe, partycypacja społeczna, usługi finansowe, promocja turystyczna.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, które odbędzie się w dniach 20-21 września 2016 r. w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki (Aleja Solidarności 1-3).

Program

Program ramowy pierwszej edycji
Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii
Toruń 20-21 września 2016r.

 

Wtorek 20 Września 2016 r.
Godzina Wydarzenia
  Sala główna Sala kameralna
8:30 – 9:00 Rejestracja, bufet kawowy
9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie Forum
9:30 – 10:30 Wykład inauguracyjny
10:30 – 12:30 Blok tematyczny 1. Innowacyjna gmina

·       Inteligentne miasto – wyzwanie przyszłości czy konieczność finansowa i cywilizacyjna

·       Miasta i gminy ościenne – sąsiedztwo, konkurencja czy szansa

·       Wyzwania prawne rozwoju miast i gmin ościennych

·       Innowacyjne firmy w nowoczesnej gminie – lokalne wspieranie przedsiębiorczości

·       Współczesne zarządzanie gminą – autorytarne, procesowe czy demokratyczne?

12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 Blok tematyczny 2. Turystyka

•         Nowoczesne narzędzia promocji gminy

•         Razem czy osobno? – rola klastrów turystycznych w rozwoju gmin

•         Strategie promocyjne – sposoby mierzenia efektów

 

Blok tematyczny 3. Inteligentne zarządzanie w samorządzie

·        Elektroniczny obieg dokumentów

·        Technologie CRM w gminie

·        Implementacja technologii informatycznych – doświadczenia

 

14:30–15:30 Lunch
15:30–17:00 Blok tematyczny 4. Finansowanie innowacji

·       Partnerstwo Publiczno-Prywatne – przykłady sukcesów, przyczyny porażek

·       Fundusze Europejskie – priorytety dla samorządów

·       Eksploatacja innowacji – jak zarządzać kosztami, z którymi wiąże się innowacja

Blok tematyczny 5. Nowoczesna edukacja

·       Centra Usług Wspólnych w edukacji

·       Technologie wspierające proces nauczania

·       Szkolenia dla nauczycieli

·       E-podręczniki

·       Kształtowanie sieci szkół w gminie

20:00 Uroczysty bankiet – Hotel Filmar Miasto Plus Party

 

Środa  21 Września 2016 r.
Godzina Wydarzenia
  Sala główna Sala kameralna
8:30 – 9:00 Bufet kawowy
9:00–11:00 Blok tematyczny 6. Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo

·       Symulacje zdarzeń losowych, czyli jak przygotować się na nieprzewidywalne

·       Zabezpieczenie klęsk żywiołowych

·       Zarządzanie kryzysowe – wyzwanie współczesności

·       Technologie monitoringu

Blok tematyczny 7. Integracja płatności

·       Ponad kartą miejską – czyli jak zapłacić za bilet na autobus, do teatru i na basen?

·       Karta czy aplikacja – płatności przyszłości

·       Płatności elektroniczne – zagadania prawne

11:00–11:30  Przerwa kawowa
11:30-13:00 Blok tematyczny 8. Współpraca miast i gmin ościennych

·       Centrum i peryferia czy równorzędni partnerzy? – modele rozwoju aglomeracji

·        Wspólne pozyskiwanie inwestorów – przykłady polskie i międzynarodowe

·       Integracja usług samorządowych – czy to możliwe?

Blok tematyczny 9. Ekologiczny i bezpieczny transport publiczny

·       Rozwój transportu publicznego do roku 2020

·       Ekologicznie czyli jak? Technologie transportowe w miastach

·       Jak zachęcić kierowcę do bycia pasażerem? Strategie promocji transportu publicznego

 

13:00–13:30 Przerwa kawowa
13:30–15:00 Blok tematyczny 10. Inteligentna energetyka

·       Inteligentna energetyka w gminie – czy to się opłaca?

·       Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla gmin

·       Inteligentne opomiarowanie – technologie dla gmin

Blok tematyczny 11. Rewitalizacja

·       Mieszkaniec podmiotem procesu rewitalizacji

·       Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarach zdegradowanych

·       Przywracanie miastu terenów poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych.

 

15:30 Zakończenie Forum

Rada programowa

Michał Zaleski

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Piotr Całbecki

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Marek Tejchman

Marek Tejchman

Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennik Gazeta Prawna

Marek Olszewski

Marek Olszewski

Przewodniczący Zarządu Związku
Gmin Wiejskich RP
Wójt Gminy Lubicz

mb

Mikołaj Bogdanowicz

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Andrzej Tretyn

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

JM Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

marek-bryx

prof. dr hab. Marek Ignacy Bryx

Prorektor Szkoły
Głównej Handlowej

bilska

Sylwia Bilska

Dyrektor Generalna

PayU Polska

biedron

Robert Biedroń

Prezydent Miasta Słupska

Jarosław Chałas

Jarosław Chałas

Założyciel Kancelarii Prawnej
Chałas i Wspólnicy

Czyzniewski

dr hab. Marcin Czyżniewski

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

dulanowski

Henryk Dulanowski

Prezes Izby Przemysłowo Handlowej
w Toruniu

grzymowicz

dr inż. Piotr Grzymowicz

Prezydent Olsztyna

legnica

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Miasta Legnica

jm

Jacek Mandas

Prezes Zarządu Astri Polska Sp. z o.o.

zabrze

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze

miarciniak

Grzegorz Marciniak

Wiceprezes Zarządu
Nord Invest Sp. z o.o.

zmuda

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski

Biuro Zarządu
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni

TadeuszTruskolaski

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białystok

ludwik-wegrzyn

Ludwik Węgrzyn

Prezes Związku
Powiatów Polskich
Starosta Bocheński

truskokalski

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Organizatorzy

logo_7
herb
arena-1 kopia
ckk
Patronat honorowy
ministertstwo cyf
mc
mst
FINLAND
mc
SLOWENIA
slowacja
logo_5
4
zpp
logo_3
logo_2
KUJ-POM
bialystok
lodz
lublin
rzeszow
TARNOWO
legnica_logo
OLSZTYN
GLOGOW
prezydentgdyni
lesznowola
wloclawek
slupsk
poznan
katowice
ZABRZE
zielona_gora
logo_8
sgh
Patronat merytoryczny
exea
chalas
astri
kape
gwg
usconsumer
fundacja-epanstwo
kig
strefa
iph
PAIZ
tfi
Patronat merytoryczny i prasowy
logo_1
Patronat medialny
logo_6
komunalny
sas
imir

Kontakt

Organizator:

td

 

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

ul. Mikołaja Kopernika 4, 87-100 Toruń

kontakt@torun.direct

tel. 56 621 56 20