Akredytacje dziennikarskie

Zapraszamy przedstawicieli mediów do uczestnictwa i relacjonowania wydarzeń związanych z Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii. Akredytacja dziennikarska jest bezpłatna i uprawnia do udziału we wszystkich sesjach i panelach zgodnie z programem Forum.

By uzyskać akredytację prosimy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go czytelnie, podpisać i opieczętować, a następnie przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres forum@miasto.plus. Przyjęcie i wystawienie akredytacji zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną, którą należy wydrukować i okazać przy rejestracji w centrum konferencyjnym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres forum@miasto.plus.