Witamy w panelu rejestracyjnym uczestników Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, największego wydarzenia poświęconego rozwojowi i współpracy samorządów w Polsce. Zapraszamy do wypełnienia ankiety dla uczestników. Wszystkie dane przekazane za pomocą formularza rejestracyjnego posłużą wyłącznie procesowi rekrutacyjnemu uczestników*. Udział w Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w drugim etapie rejestracji**.

[]
1 Step 1
Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Nazwa instytucji
Stanowisko
Adres instytucji
Kod pocztowy
Miejscowość
NIP
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)
Który z obszarów tematycznych jest dla Ciebie najbardziej interesujący (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Czy będzie Pan/i chciał/a korzystać z tłumaczeń symultanicznych w trakcie paneli prowadzonych w językach:
Czy chce Pan/i skorzystać z pakietu noclegów przygotowanego przez organizatorów dla uczestników Forum?
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii w celach marketingowych związanych z organizacją i promocją konferencji Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Organizator Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń – Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Mikołaja Kopernika 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

**Opłata rejestracyjna dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, uczelni oraz organizacji pozarządowych wynosi  159 złotych netto, tj. 195,57 zł brutto, opłata rejestracyjna dla przedstawicieli firm wynosi 1 190 złotych netto, tj. 1 463,70 zł brutto. Opłata rejestracyjna obejmuje udział w panelach dyskusyjnych w dniach 20-21 września 2016r., materiały konferencyjne, catering (lunch oraz przerwy kawowe w dniach 20-21 września 2016 r.), udział w wydarzeniu towarzyszącym (Miasto Plus Party 20 września 2016r.). Opłatę rejestracyjną należy uiścić na podstawie faktury pro forma, wystawionej przez Współorganizatora w formie faktury elektronicznej (format PDF) na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 14 dni od wystawienia faktury pro forma, nie później niż w dniu 19 września 2016 r.

Previous
Next